THÀNH VIÊN

TẢI ỨNG DỤNG TAKASHIMAYA ONLINE TẠI ĐÂY

Download our app Takashimaya Online

THẺ THÀNH VIÊN

TẢI ỨNG DỤNG TAKASHIMAYA ONLINE TẠI ĐÂY

Download our app Takashimaya Online

VISA GOLD CREDIT CARD
JCB STANDARD CREDIT CARD
VISA STANDARD CREDIT CARD
VISA DEBIT CARD
VIP CARD

PHÍ THƯỜNG NIÊN

Năm đầu tiên: miễn phí

Những năm tiếp theo: 200.000 VND

Năm đầu tiên: miễn phí

Những năm tiếp theo: 100.000 VND

Năm đầu tiên: miễn phí

Những năm tiếp theo: 60.000 VND

N/A

TÍCH LŨY ĐIỂM KHI MUA SẮM TẠI takashimaya

2% cho mỗi giao dịch (20.000 VND = 400 điểm).

1.7% cho mọi giao dịch

(20.000 nhận = 340 điểm)

1.5% cho mọi giao dịch (20,000 = 300 điểm)

3% cho mọi giao dịch (20,000 = 600 điểm)

TÍCH LŨY ĐIỂM KHI MUA SẮM TẠI SGC & Estella

1% cho mọi giao dịch, 20.000 VND được 200 điểm

0.85% cho mọi giao dịch, 20.000 VND được 170 điểm

1.5% cho mọi giao dịch, với 20,000 nhận được 300 điểm

(N/A)

ĐỔI ĐIỂM THƯỞNG

Với 500.000  điểm thưởng, khách hàng nhận được thẻ quà trị giá 500.000 VND

(N/A)

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Ngày Hội Thành Viên

Nhận thêm 10% giảm giá (điều kiện, điều khoản)

(N/A)