THẺ THÀNH VIÊN

JCB STANDARD CREDIT CARD

Tích Điểm tại TTTM TAKASHIMAYA

1.7%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 340 điểm

Tích Điểm Tại Saigon Centre & Estella Place

0.85%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 170 điểm

Tích Điểm Bên Ngoài

0,1%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 200 điểm

Miễn phí năm đầu, năm tiếp theo là 100.000 VNĐ
MỖI 500.000 ĐIỂM ĐỔI ĐƯỢC 1 THẺ QUÀ TẶNG ĐIỂM THƯỞNG BONUS POINT TRỊ GIÁ 500.000 VNĐ
Điểm tích luỹ sẽ bị huỷ nếu khách hàng không phát sinh giao dịch tích luỹ điểm trong vòng 1 năm kể từ ngày giao dịch sau cùng.
Chính sách thành viên