Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam, và các công ty liên kết (bao gồm bất kỳ công ty nào được kiểm soát bởi, hoặc dưới sự kiểm soát của Công ty TNHH Takashimaya Việt Nam) (gọi chung “Takashimaya” hoặc “chúng tôi”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng liên quan đến Ứng Dụng Di Động của Takashimaya được quy định chính trong Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này.

Vui lòng xem xét kỹ các điều khoản và điều kiện được quy định theo đây (“Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin”). Bằng cách chọn xác nhận vào tiểu mục đồng ý Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin, khách hàng thừa nhận rằng khách hàng đã tìm hiểu kỹ và đồng ý toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin của chúng tôi để tải xuống và sử dụng ứng dụng di động “Takashimaya Online” (“Ứng Dụng Di Động”). NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý CHO PHÉP XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HAY TRUY CẬP ỨNG DỤNG CỦA CHÚNG TÔI. Khách hàng cũng thừa nhận rằng Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin và Điều Khoản Sử Dụng tạo thành một thỏa thuận giữa khách hàng và Công Ty TNHH Takashimaya (“Thỏa Thuận”).

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của khách hàng theo quy định pháp luật Việt Nam và các quy định khác có liên quan. Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này nhằm cung cấp cho khách hàng biết được chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo mật dữ liệu mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này trước khi gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc khi được chúng tôi yêu cầu, để khách hàng có thể biết và hiểu được mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của khách hàng. Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể xem xét và cập nhật Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này cho phù hợp với các thay đổi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi khuyến khích người dùng kiểm tra trang thông tin này và Ứng Dụng Di Động của chúng tôi vào từng thời điểm để xem bản cập nhật mới nhất và ngày có hiệu lực.
A. MỤC LỤC

 1. DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP
 2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 3. CHẤP THUẬN VÀ HỦY CHẤP THUẬN
 4. PHẠM VI THU THẬP
 5. TIẾP CẬN, CẬP NHẬT, THAY ĐỔI, HỦY DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ KHIẾU NẠI VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 6. TÍNH CHÍNH XÁC
 7. CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 8. BẢO MẬT THANH TOÁN
 9. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ QUYỀN TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 10. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG
 11. SỬ DỤNG COOKIES
 12. SỬ DỤNG GOOGLE ANALYTICS
 13. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
 14. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CÓ QUAN TÀI PHÁN
 15. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH
  B. CHI TIẾT
  1.DỮ LIỆU CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP
  1.1. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong quá trình khách hàng truy cập hoặc mua hàng hóa tại Ứng Dụng Di Động của chúng tôi. Để làm rõ, “Dữ Liệu Cá Nhân” hay “dữ liệu cá nhân” có nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không, về một cá nhân mà thông qua đó có thể xác định được danh tính. Việc thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được tuân thủ theo Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này và theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó,
  (a) Dữ liệu cá nhân nghĩa là và tham chiếu đến thông tin cá nhân gắn với việc xác định danh tính của một người cụ thể (sau đây gọi là “Dữ Liệu Cá Nhân”). Phụ thuộc vào những Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi, Dữ Liệu Cá Nhân có thể bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau:
  (i) Tên; Tuổi; Số CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu;
  (ii) Giới tính; Ngày sinh; Hình ảnh; Âm thanh; Hình ảnh từ camera giám sát;
  (iii) Địa chỉ thư tín; địa chỉ thư điện tử; Điện thoại và số di động;
  (iv) Địa chỉ liên hệ, thông tin liên lạc, địa chỉ vận chuyển;
  (v) Tài khoản ngân hàng và thông tin liên quan về việc thực hiện thanh toán khi mua hàng;
  (vi) Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.
  (b) Vào bất kỳ thời điểm nào khách hàng mong muốn đóng góp ý kiến, hoặc gửi cho chúng tôi bất kỳ đề xuất nào, chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp cho chúng tôi một hoặc tất cả các thông tin được xác định tại Điều 1(a) như trên.
  (c) Ngoài ra, nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho khách hàng, Takashimaya tùy từng thời điểm có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số thông tin khác trên cơ sở tự nguyện và phù hợp quy định pháp luật.

1.2. Trong trường hợp khách hàng đăng ký tài khoản để trở thành Thành Viên bằng việc sử dụng tài khoản mạng xã hội (“Tài Khoản Mạng Xã Hội”), liên kết của khách hàng với Tài Khoản Mạng Xã Hội của Takashimaya hoặc sử dụng bất kỳ tính năng mạng xã hội của Takashimaya nào, chúng tôi có quyền truy cập các thông tin về khách hàng mà khách hàng đã cung cấp một cách tự nguyện cho nhà cung cấp dịch vụ Tài Khoản Mạng Xã Hội của khách hàng theo các chính sách của nhà cung cấp dịch vụ đó.

 1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  Dữ Liệu Cá Nhân mà khách hàng đã cung cấp sẽ giúp chúng tôi hiểu nhu cầu và duy trì mối quan hệ với khách hàng, xử lý các giao dịch (nếu có), hoàn tất nghĩa vụ giao hàng cho bất kỳ sản phẩm, thực hiện dịch vụ hoặc hoạt động nào mà chúng tôi cam kết với khách hàng, đồng thời cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Cụ thể, chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng cho các mục đích sau, bao gồm nhưng không giới hạn:
  (i) Đơn Hàng: xử lý các thông tin có liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ hoặc hoạt động nhằm đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng;
  (ii) Phản hồi, giải đáp thắc mắc, yêu cầu, khiếu nại từ khách hàng;
  (iii) Cung cấp thông tin chương trình khuyến mại; chương trình khách hàng thân thiết; tiếp thị sản phẩm hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác của Takashimaya đến khách hàng;
  (iv) Duy trì tài khoản của khách hàng trên Ứng Dụng Di Động;
  (v) Liên lạc với khách hàng và/hoặc có thông tin cho việc gửi các thông báo, thư từ đến khách hàng;
  (vi) Cung cấp cho các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến đơn hàng, và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến hoạt động của Takashimaya, khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình thực hiện và cung cấp dịch vụ;
  (vii) Đánh giá việc sử dụng, cải thiện chất lượng hàng hóa trên Ứng Dụng Di Động của Takashimaya;
  (viii) Ngăn ngừa các hoạt động gian lận, giả mạo khách hàng;
  (ix) Nghiên cứu thị trường và báo cáo phân tích: Takashimaya có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng để phục vụ cho công tác nghiên cứu thị trường, phân tích hành vi người tiêu dùng. Thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các phân tích/báo cáo này cho mục đích thống kê.
  (x) Tùy theo quy định pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu giữ, cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  (xi) Bên cạnh các mục đích nêu trên, Takashimaya có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng cho những mục đích khác tùy theo hoàn cảnh hiện có. Tuy nhiên, Takashimaya sẽ thông báo cho khách hàng biết mục đích sử dụng tại thời điểm đó và xin sự cho phép của khách hàng, trừ trường hợp được sử dụng mà không cần xin phép theo quy định của pháp luật.
 2. CHẤP NHẬN VÀ HỦY CHẤP NHẬN
  (a) Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng sẽ chỉ được thu thập nếu khách hàng đồng ý, cho mục đích, sử dụng và tiết lộ thông tin như quy định bên trên. Sẽ có một vài trường hợp sự chấp thuận của khách hàng cho việc thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân được cho là cần thiết theo yêu cầu từ hoàn cảnh hoặc giao dịch, bao gồm sự tương tác của khách hàng với chúng tôi hoặc cung cấp hàng hóa, thực hiện dịch vụ hoặc hoạt động khác mà khách hàng yêu cầu.
  (b) Khi khách hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một chủ thể khác (ví dụ, thông tin của vợ/chồng, con cái, cha mẹ, và/hoặc nhân viên của khách hàng…), khách hàng chịu trách nhiệm cam kết và đảm bảo rằng chủ thể sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi, đồng ý cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của họ cho mục đích sử dụng tương ứng, và chủ thể đó đã được thông báo về và đồng ý với các điều khoản quy định tại Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này.
  (c) Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này sẽ bổ sung cho các chính sách khác mà khách hàng đã đồng ý với chúng tôi đối với Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng.
  (d) Nếu khách hàng không muốn chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của mình, khách hàng có thể chọn không tham gia vào bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản cho chúng tôi theo thông tin tại Mục 15. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH bên dưới.
 3. PHẠM VI THU THẬP
  Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng thông qua các hình thức và tuân theo quy định của pháp luật. Việc thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi từ các nguồn sau:
  (a) Thông tin khách hàng trực tiếp cung cấp cho chúng tôi;
  (b) Thông tin khi khách hàng đăng ký tài khoản/sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên Ứng Dụng Di Động;
  (c) Thông tin khi khách hàng gửi bất kỳ biểu mẫu, bao gồm nhưng không giới hạn đơn đăng ký, hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của chúng tôi;
  (d) Thông tin tự động được thu thập từ hệ thống của chúng tôi khi khách hàng tương tác trên Ứng Dụng Di Động của Takashimaya;
  (e) Thông tin khi khách hàng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc khiếu nại cho Takashimaya;
  (f) Thông tin thu thập từ những nguồn thông tin hợp pháp khác.
 4. TIẾP CẬN, CẬP NHẬT, THAY ĐỔI, HỦY DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ KHIẾU NẠI VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  (a) Khách hàng có thể, vào bất kỳ thời điểm nào, cập nhật, thay đổi, hủy Dữ Liệu Cá Nhân hoặc khiếu nại về việc sử dụng dữ liệu cá nhân (liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo và các trường hợp khác có liên quan), bằng cách:
  (i) truy cập vào tài khoản Thành Viên của khách hàng bằng Ứng Dụng Di Động; bằng Website; và tiến hành cập nhật, thay đổi một số thông tin. Các thông tin khác không thể tự thay đổi được bằng việc truy cập App, Khách hàng có thể sử dụng cách (ii) và cách (iii) đã liệt kê bên dưới để yêu cầu tiếp cận, cập nhật, thay đổi, hủy dữ liệu cá nhân hoặc khiếu nại; hoặc
  (ii) liên hệ trực tiếp Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya; hoặc
  (iii) liên hệ, phản ánh, khiếu nại với chúng tôi thông qua Đường Dây Nóng: 0911513348.

(b) Đối với các yêu cầu về xử lý dữ liệu, chúng tôi sẽ phản hồi các yêu cầu này trong vòng 72 giờ hoặc bất kỳ thời gian nào khác theo quy định luật hiện hành, tùy theo thời hạn nào dài hơn.
(c) Phụ thuộc vào yêu cầu của khách hàng, khách hàng có thể sẽ không nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào từ chúng tôi, về thông tin sản phẩm và chương trình khuyến mại cũng như sẽ được cập nhật, thay đổi, hủy dữ liệu cá nhân, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt, Dữ Liệu Cá Nhân vẫn có thể được sử dụng và tiết lộ theo những mục đích khác như là xử lý giao dịch mà khách hàng đang thực hiện với chúng tôi, hoặc theo yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc trường hợp khác được pháp luật cho phép.

 1. TÍNH CHÍNH XÁC
  (a) Khách hàng đảm bảo rằng tất cả Dữ Liệu Cá Nhân được cung cấp cho chúng tôi phải là thông tin mới nhất, hoàn chỉnh và chính xác. Việc cung cấp thông tin không đầy đủ có thể là kết quả dẫn đến việc chúng tôi không hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và/hoặc thực hiện dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.
  (b) Nếu khách hàng tin rằng bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào của khách hàng đang được chúng tôi lưu trữ là không chính xác hoặc chưa hoàn thiện, vui lòng thông báo cho Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi.
 2. CAM KẾT BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN
  • Chúng tôi cam kết bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng trong phạm vi mà chúng tôi thu thập và quản lý bằng cách thiết lập sự bảo mật một cách hợp lý để tránh việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xử lý hoặc các rủi ro tương tự có thể xảy ra bất hợp pháp;
  • Takashimaya cam kết sẽ không bán, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân dẫn đến việc tiết lộ thông tin của khách hàng mà không được sự đồng ý của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước hoặc theo quy định trong Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này.
  • Takashimaya cam kết không mặc định buộc khách hàng phải sử dụng các dịch vụ đi kèm khi sử dụng hay cài đặt Ứng Dụng Di Động.
  • Takashimaya sử dụng hệ thống bảo mật thích hợp để mã hóa tất cả thông tin mà khách hàng nhập vào để bảo mật thông tin.
  • Nhằm mục đích cùng với Takashimaya bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân của mình, khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin thanh toán, giao nhận cho bên thứ ba nào khác để tránh làm lộ thông tin. Trường hợp thông tin bị rò rỉ do lỗi của khách hàng, Takashimaya sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với các vấn đề phát sinh.

Takashimaya luôn cố gắng nỗ lực hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của khách hàng. Trong trường hợp có bất kì khiếu nại, thắc mắc nào hoặc đóng góp ý kiến, khách hàng vui lòng ngay lập tức liên hệ với chúng tôi để thông báo và cùng phối hợp xử lý thông qua các phương thức được liệt kê ở Mục 15. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH. Xin lưu ý rằng, bằng Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật đối với Dữ Liệu Cá Nhân và/hoặc thông tin khác mà khách hàng cung cấp trên các nền tảng của các bên thứ ba khác.

 1. BẢO MẬT THANH TOÁN
  Hệ thống thanh toán trên Ứng Dụng Di Động được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam, kết nối với hệ thống các ngân hàng nội địa và quốc tế. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán của Ứng Dụng Di Động đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán.
  Takashimaya không trực tiếp lưu trữ thông tin khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được thực hiện bởi đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép. Takashimaya cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Ứng Dụng Di Động.

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của đối tác cổng thanh toán gồm:
• Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
• Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cấp.
• Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
• Mật khẩu sử dụng 01 lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
• Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin đối với ngành tài chính ngân hàng theo quy định của pháp luật và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 1. CÁ NHÂN/TỔ CHỨC CÓ QUYỀN TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

9.1. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết như sau:
(a) Chia sẻ cho các Công ty con, Công ty liên kết của chúng tôi với mục đích sử dụng thông tin đã được Khách hàng cho phép;
(b) Chia sẻ cho các đối tác là nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ của Takashimaya liên quan đến việc thực hiện đơn hàng cho khách hàng và chỉ giới hạn ở phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định bảo đảm an ninh, bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân;
(c) Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Ứng Dụng Di Động và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân trong quá trình cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.
(d) Tiết lộ thông tin khi việc tiết lộ là nghĩa vụ pháp lý của Takashimaya được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, và việc tiết lộ là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật;
(e) Trong trường hợp có chuyển giao kinh doanh (như sáp nhập, hợp nhất, kể cả một phần hay toàn bộ), công ty được chuyển giao cũng sẽ có quyền truy cập thông tin mà chúng tôi đã lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân của khách hàng.

9.2. Đối với những trường hợp chúng tôi có quyền sử dụng, xử lý, tiết lộ và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của chúng tôi, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, thì việc sử dụng, chuyển giao, tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

 1. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG
  Khách hàng, tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng Ứng Dụng Di Động của Takashimaya có quyền sau:
  (a) Đồng ý cho chúng tôi truy cập, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và có thể hủy sự đồng ý bất kỳ lúc nào;
  (b) Cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào;
  (c) Kiểm tra, cập nhật, đính chính hoặc hủy bỏ thông tin đã cung cấp cho chúng tôi.
 2. SỬ DỤNG COOKIES
  Ứng Dụng Di Động của chúng tôi không ghi nhận Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến việc sử dụng trực tuyến của khách hàng, trừ trường hợp khách hàng lựa chọn đăng nhập hoặc sử dụng Ứng Dụng Di Động hoặc cung cấp các thông tin này cho chúng tôi. Bằng cách đăng nhập hoặc sử dụng Ứng dụng di động của chúng tôi, khách hàng đồng ý và cho phép chúng tôi sử dụng cookies để thu thập thông tin dữ liệu về việc sử dụng Ứng Dụng Di Động và cải thiện sự trải nghiệm trực tuyến của khách hàng trong quá trình sử dụng hoặc thực hiện giao dịch thông qua Ứng Dụng Di Động của chúng tôi. Cookies là một tập tin nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của khách hàng giúp chúng tôi phân tích việc truyền dữ liệu Ứng dụng di động hoặc cho phép khách hàng biết được khi truy cập vào một trang cụ thể, có thể bao gồm thông tin sử dụng ứng dụng di động, chọn trình duyệt, loại thiết bị đăng nhập và vị trí. Cụ thể là:

(a) Cookies cho phép các ứng dụng di động xử lý hoạt động theo yêu cầu của khách hàng, tương đồng và khác biệt bằng cách tập hợp và ghi nhớ thông tin mà người dùng thường xuyên sử dụng, nhưng cookies không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của người dùng hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào của người dùng ngoài những dữ liệu mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi; và

(b) Truyền tải cookies được ghi nhớ sẽ giúp chúng tôi xác định trang thông tin mà người dùng hay truy cập và giúp chúng tôi phân tích dữ liệu cho việc truyền tải trang thông tin nhằm thực hiện dịch vụ theo yêu cầu người dùng. Thông tin sẽ được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê, và dữ liệu sẽ được xóa từ hệ thống sau đó. Khách hàng có thể chấp nhận hoặc từ chối cookies trong phạm vi Ứng dụng di động. Hầu hết, các trình duyệt web đều tự động chấp nhận cookies, tuy nhiên khách hàng có thể tự thay đổi cài đặt trình duyệt để từ chối cookies. Nhưng việc thay đổi này có thể làm cho khách hàng không thể sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi một cách đầy đủ.

 1. SỬ DỤNG KÊNH HIỂN THỊ QUẢNG CÁO (GOOGLE ANALYTICS)
  Nhằm mục đích trao đổi thông tin khách hàng với các đối tác quảng cáo, chúng tôi có thể sử dụng website và dịch vụ phân tích ứng dụng, hoặc các hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được cung cấp bởi bên thứ ba (như là Google Analytics) mà có sử dụng cookie và những công nghệ tương tự khác thu thập thông tin về ứng dụng sử dụng và báo cáo về những xu hướng sử dụng (nhưng sẽ không định danh khách hàng). Các công cụ này có thể thu thập được các thông tin của khách hàng như độ tuổi, giới tính, sở thích, số lần tương tác với các quảng cáo hiển thị. Các bên thứ ba này có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin về sự truy cập của các trang ứng dụng khác của khách hàng. Với tính năng cài đặt quảng cáo, khách hàng có thể lựa chọn (opt-out) để không cho phép truy cập sử dụng Google Analytics bằng cách tải về “Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics” (Google Analytics Opt-out Browser Add-on) tại đây.
 2. THỜI GIAN LƯU TRŨ THÔNG TIN
  Dữ Liệu Cá Nhân được tiếp tục lưu giữ miễn là phù hợp với mục đích thu thập được quy định tại Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này và tuân theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân và/hoặc các điều luật hiện hành khác. Chúng tôi sẽ ẩn danh tính, ngừng việc lưu trữ hoặc xóa các Dữ Liệu Cá Nhân này khi không còn cần thiết theo quy định hoặc không còn phù hợp với mục đích kinh doanh hoặc khi có yêu cầu của khách hàng, trừ khi việc lưu trữ thêm trong trường hợp cá biệt là cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (chẳng hạn như nghĩa vụ lưu trữ dữ liệu cụ thể) hoặc để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của chúng tôi. Khi những thông tin này không còn cần thiết cho những mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ có thể xóa hoặc lưu trữ dưới hình thức không nhận diện định danh của khách hàng cụ thể.
 3. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN
  (a) Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  (b) Nếu bất kỳ phần nào của Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin bị vô hiệu hoặc không thực hiện được theo quy định pháp luật hiện hành, thì điều khoản đó có thể được thay thế bằng điều khoản có thể thực thi và phù hợp nhất với điều khoản ban đầu, các điều khoản khác giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
  (c) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính Sách Bảo Mật & Bảo vệ Thông Tin sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
 4. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH

Đơn vị thu thập thông tin cá nhân:
Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH TAKASHIMAYA VIỆT NAM
Địa chỉ: Saigon Centre, số 65 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Việt Nam.
Email: CS@takashimaya-vn.com.vn
Điện thoại: (028) 3821 1819

Đơn vị lưu trữ thông tin (trừ các thông tin thanh toán được mã hóa và bảo mật theo quy định của pháp luật):
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TEKO VIỆT NAM
Mã số thuế: 0107705299
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Số 22 Phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
Email: support@teko.vn
Điện thoại: 024 7308 6336

CẬP NHẬT VÀO NGÀY 29 THÁNG 09 NĂM 2023 VÀ CÓ HIỆU LỰC ÁP DỤNG NGAY LẬP TỨC