THẺ THÀNH VIÊN

VISA GOLD CREDIT CARD

Tích Điểm tại TTTM TAKASHIMAYA

2%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 400 điểm

Tích Điểm Tại Saigon Centre & Estella Place

1%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 200 điểm

Tích Điểm Bên Ngoài

0,1%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 200 điểm

Miễn phí năm đầu, phí duy trì 200.000 VNĐ cho năm tiếp theo.
MỖI 500.000 ĐIỂM ĐỔI ĐƯỢC 1 THẺ QUÀ TẶNG ĐIỂM THƯỞNG BONUS POINT TRỊ GIÁ 500.000 VNĐ.
Điểm tích luỹ sẽ bị huỷ nếu khách hàng không phát sinh giao dịch tích luỹ điểm trong vòng 1 năm kể từ ngày giao dịch sau cùng.
Chính sách thành viên