THẺ THÀNH VIÊN

VISA DEBIT CARD

Tích Điểm tại TTTM TAKASHIMAYA

1.5%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 300 điểm

Tích Điểm Tại Saigon Centre & Estella Place

0.75%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 150 điểm

Tích Điểm Bên Ngoài

0,1%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 200 điểm

Miễn phí năm đầu, phí duy trì 60.000 VNĐ cho năm tiếp theo.
MỖI 500.000 ĐIỂM ĐỔI ĐƯỢC 1 THẺ QUÀ TẶNG ĐIỂM THƯỞNG BONUS POINT TRỊ GIÁ 500.000 VNĐ.
Điểm tích luỹ sẽ bị huỷ nếu khách hàng không phát sinh giao dịch tích luỹ điểm trong vòng 1 năm kể từ ngày giao dịch sau cùng.
Chính sách thành viên