PHIẾU QUÀ TẶNG ẨM THỰC TỪ TẦNG B2

Tặng ngay phiếu quà tặng ẩm thực trị giá 50.000 VNĐ cho hóa đơn từ 700.000 VNĐ tại tầng B2 và cửa hàng TWG tại Tầng 2, TTTM Takashimaya.

Thời gian: 02 – 04/02/2024

Điều kiện áp dụng:

  • Tặng ngay phiếu quà tặng ẩm thực trị giá 50.000 VNĐ cho hóa đơn từ 700.000 VNĐ tại tầng B2 và cửa hàng TWG tại tầng 2, TTTM Takashimaya.
  • Phiếu quà tặng được dùng cho lần mua sắm tiếp theo
  • Không áp dụng cho đồ uống có cồn (Trừ bia. Bia áp dụng cho người 18 tuổi trở lên)
  • Được cộng dồn hóa đơn trong cùng ngày
  • Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 phiếu quà tặng
  • Đổi phiếu quà tặng tại tầng B2, TTTM Takashimaya
  • Không áp dụng cho nhân viên bán hàng
  • Số lương phiếu có hạn: 500 phiếu