BASIC LOUNGE – WORKWEAR’24

𝘓𝘶𝘹𝘶𝘳𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘭𝘰𝘶𝘯𝘨𝘦 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳 𝘧𝘦𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘳𝘢𝘺 𝘰𝘧 𝘩𝘪𝘨𝘩-𝘦𝘯𝘥, 𝘳𝘦𝘧𝘪𝘯𝘦𝘥 𝘧𝘢𝘴𝘩𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴. Đúng như tên gọi, BASIC LOUNGE ra mắt với sự kết hợp của một ‘fashion lounge’ sang trọng, phục […]