Calendar of Events

H T2

B T3

T T4

N T5

S T6

B T7

C CN

3 events,

LỄ HỖI BÁNH TRUNG THU / MOONCAKE FESTIVAL 2023

EVENT: BEAUTY YOU & ME

NGÀY HỘI PHỤ KIỆN/ACCESSORIES EVENT

5 events,

ƯU ĐÃI 50% TẠI TẦNG 2/DISCOUNT UP TO 50% AT LEVEL 2

ƯU ĐÃI NGÀY QUỐC KHÁNH/ NATIONAL HOLIDAY OFFER

ƯU ĐÃI TRẺ EM/ KID HOLIDAY SALE

5 events,

1 event,

3 events,

ƯU ĐÃI NỘI Y & ĐỒ BƠI/LINGERIE & SWIMWEAR OFFER

KHUYẾN MÃI LÊN ĐẾN 50% TẤT CẢ SẢN PHẨM NƯỚC HOA VÀ MỸ PHẨM TẠI TẦNG 1/ DISCOUNT UP TO 50% ON FRAGRANCES & COSMETIC ALL ITEMS AT LEVEL 1

4 events,

-

NHẬN PHIẾU QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 100.000 VNĐ CHO HÓA ĐƠN MUA SẮM TẠI TẦNG B1/ RECEIVE A VOUCHER VALUED AT VND 100,000 FOR BILLS AT BASEMENT 1

5 events,

NHẬN PHIẾU QUÀ TẶNG TRỊ GIÁ 500.000 VĐ TẠI TẦNG 2/RECEIVE A VOUCHER VALUED AT VND 500,000 AT LEVEL 2

TẶNG 01 LỒNG ĐÈN CHO HÓA ĐƠN TỪ 700.000 VNĐ TẠI KHU VỰC TRẺ EM, TẦNG 3/RECEIVE A HAPPY KIBU LANTERN FOR BILLS FROM VND 700,000 AT CHILDREN SECTION ON LEVEL 3