Latest Past Events

Nhận ngay phiếu quà tặng trị giá 250.000 VNĐ cho hóa đơn mua sắm từ 2.500.000 VNĐ tại Tầng 3/Receive gift voucher valued at VND 250,000 for every purchase from VND 2,500,000 at level 3

ƯU ĐÃI MỪNG LỄ Nhận ngay phiếu quà tặng trị giá 250.000 VNĐ cho hóa đơn mua sắm từ 2.500.000 VNĐ tại Tầng 3, TTTM Takashimaya (Không áp dụng hóa đơn tại các quầy dịch vụ: Ohashi, Sagawa, Big Mama) Thời gian: 12 – 14/04/2024 Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho hóa đơn mua [...]

Tặng ngay phiếu quà tặng trị giá 500.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn từ 5.000.000 VNĐ tại khu vực thời trang quốc tế, Tầng 2/Receive a voucher valued at vnd 500,000 with every purchase from vnd 5,000,000 at the international collection, Level 2

ƯU ĐÃI GIỮA THÁNG Tặng ngay phiếu quà tặng trị giá 500.000 VNĐ cho mỗi hóa đơn từ 5.000.000 VNĐ tại khu vực thời trang quốc tế, Tầng 2, TTTM Takashimaya Thời gian: 12 – 14/04/2024 Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho các nhãn hàng: Furla, ICB, Fair Liar, B&O, Moschino Jeans, Kate Spade [...]

Nhận ngay phiếu quà tặng trị giá 100.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ tại Khu vực Nội y & Phụ kiện, Tầng 2/Receive a gift voucher valued at VND 100,000 for every purchase valued from VND 1,000,000 on Level 2,

ƯU ĐÃI TẶNG NÀNG Nhận ngay phiếu quà tặng trị giá 100.000 VNĐ cho hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ tại Khu vực Nội y & Phụ kiện, Tầng 2, TTTM Takashimaya Thời gian: 12 – 14/04/2024. Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho hóa đơn tại Khu vực Nội y & Phụ kiện, Tầng 2, [...]