CHÍNH SÁCH THÀNH VIÊN

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG

Tại thời điểm người sử dụng hoặc khách hàng (sau đây gọi chung là “Thành Viên”) đăng ký Thành Viên Takashimaya thành công bằng cách phương thức được nêu tại Mục 2 bên dưới, Thành Viên theo đây thừa nhận rằng Thành Viên đã đọc, hiểu và sẽ tuân thủ toàn bộ Chính Sách Thành Viên này.
Khi đề cập đến các thuật ngữ “Takashimaya” hoặc “chúng tôi” trong quá trình tham khảo Chính Sách Thành Viên này nghĩa là đề cập đến Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0312505165 cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013, và theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư số 8746548326 được cấp lần đầu ngày 13 tháng 9 năm 2013 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh; là cơ quan chủ quản quản lý và điều hành Trung Tâm Thương Mại (TTTM) Takashimaya, địa chỉ tại 92-94 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chương Trình Thẻ Thành Viên Takashimaya là chương trình do Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam đăng ký và tổ chức tại TTTM Takashimaya (“Chương Trình Thẻ Thành Viên Takashimaya” hoặc “Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng”).
Thành Viên được quyền tham gia Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng cho mục đích tích lũy điểm thưởng và hưởng ưu đãi từ Takashimaya dành cho Thành Viên. Vào bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có thể thay đổi thể lệ Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng bằng cách thay đổi điều khoản và điều kiện áp dụng được nêu theo đây sau khi đã thông báo hoặc đăng ký thành công tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành. Mọi thay đổi, bổ sung đối với Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng sẽ được chúng tôi công bố công khai cho toàn bộ thành viên TTTM Takashimaya tại mỗi thời điểm áp dụng.

CHƯƠNG TRÌNH TÍCH LŨY ĐIỂM THƯỞNG:

 • (a) Tặng Điểm Thưởng

Thành Viên khi đến mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ tại TTTM Takashimaya, hoặc thông qua kênh bán hàng online tại Ứng Dụng Di Động, ngoại trừ một số dịch vụ tại mỗi thời điểm sẽ do chúng tôi công bố công khai, sẽ được tích lũy điểm thưởng theo đúng tiêu chí và thể lệ Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng đã công bố.

 • (b) Điểm Thưởng Hết Hạn 
  Điểm Thưởng sẽ hết hiệu lực để Thành Viên quy đổi Thẻ Quà Tặng Điểm Thưởng nếu trong thời gian 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục Thành Viên không thực hiện bất kỳ chi tiêu thành công nào.
 • (c) Quy Đổi Điểm Thưởng 
  Điểm thưởng được quy đổi trực tiếp tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya.

TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

 • Người sử dụng tại mọi thời điểm khi có nhu cầu, đáp ứng đúng và đủ điều kiện tại Quy Định Thành Viên, đều có quyền đăng ký Thành Viên bằng các phương thức sau:
 • Phương thức 1: Đăng ký trực tiếp tại Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya.
 • Phương thức 2: Đăng ký bằng cách tải xuống và sử dụng ứng dụng di động “Takashimaya Online” (“Ứng Dụng Di Động”).
 • Phương thức 3: Đăng ký bằng cách tạo tài khoản thành viên trên website online.takashimaya-vn.com(“Website”)

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN:

 • Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Cá nhân đáp ứng đúng và đủ điều kiện làm Thẻ Đồng Thương Hiệu theo tiêu chí của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank);
 • Cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam; hoặc
 • Cá nhân nước ngoài có giấy phép lao động hợp pháp tại Việt Nam

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

 • Chúng tôi cấp quyền sử dụng cho Thành Viên có thể cập nhật, thay đổi thông tin tài khoản; quyền hủy bỏ, quyền sử dụng không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn để tải xuống và sử dụng ứng dụng di động cho mục đích cá nhân, phi thương mại theo Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin.
 • Người sử dụng chưa phải là Thành Viên TTTM Takashimaya, tại mọi thời điểm có thể đăng ký làm Thành Viên TTTM Takashimaya theo hướng dẫn tại Mục 2; hoặc liên hệ trực tiếp Quầy Dịch Vụ Khách Hàng – tại Tầng 3 Trung Tâm Thương Mại Takashimaya để được hướng dẫn.
 •  Người sử dụng được yêu cầu tạo lập tài khoản thành viên và gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Khi tạo lập tài khoản thành viên, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp các thông tin như họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, địa chỉ cư trú và các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của chúng tôi. Người sử dụng lựa chọn chỉ một (01) [tên người sử dụng] hoặc một (01) số điện thoại cho mục đích đăng ký tên dùng và một (01) mật khẩu theo hướng dẫn và yêu cầu của chúng tôi. “tên người sử dụng” và “mật khẩu” đã được đăng ký với chúng tôi sẽ do Thành Viên tự bảo quản và sử dụng một cách an toàn để duy trì tài khoản. Thông tin Thành Viên sẽ được chúng tôi lưu trữ và sử dụng theo quy định này, Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin. Chúng tôi từ chối giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến tiết lộ thông tin “tên người sử dụng” và “mật khẩu” phát sinh do lỗi từ người sử dụng.

QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN

Quyền lợi Thành Viên được mô tả như sau, chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi quyền lợi Thành Viên theo quy định pháp định hiện hành, và tại mỗi thời điểm thay đổi thành công, chúng tôi sẽ thông báo đến Thành Viên một cách công khai.

TRÁCH NHIỆM THÀNH VIÊN

 • Cung cấp thông tin Thành Viên một cách chính xác, trung thực và tự chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung thông tin cung cấp cho Takashimaya;
 • Tự bảo quản và bảo mật thông tin tài khoản của Thành Viên;
 • Xuất trình Thẻ Thành Viên Cash Smart Card hoặc Thẻ Tín Dụng/Thẻ Ghi Nợ Đồng Thương Hiệu Saigon Centre-Takashimaya-Vietcombank cho mục đích tích lũy điểm thưởng. Điểm thưởng chỉ tích lũy cho Thành Viên khi Thành Viên đến mua sắm đúng tiêu chí Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng.
 • Trong trường hợp cần thiết xác minh tư cách Thành Viên, chúng tôi được quyền yêu cầu và Thành Viên đồng ý cung cấp cho chúng tôi một hoặc tất cả các loại giấy tờ tùy thân.
 • Thành Viên, trong trường hợp tham gia các chương trình khuyến mại do Takashimaya tổ chức, trúng thưởng các giải thưởng mà theo quy định pháp luật, Thành Viên tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế và thông báo đến các bên thứ ba đối với lợi ích thành viên của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nghĩa vụ thuế hoặc các loại phí khác phát sinh bởi bất kỳ thành viên nào liên quan đến việc cấp phát lợi ích hoặc giải thưởng thành viên. Lợi ích thành viên không được bán, đổi hoặc chuyển giao (ngoài trừ bởi chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi). Bất kỳ vi phạm nào về chuyển giao, bán hoặc đổi bởi chủ thẻ hoặc đại diện cho chủ thẻ đều không có giá trị. Chúng tôi và/hoặc đối tác Chương Trình Tích Lũy Điểm Thưởng của chúng tôi có thể từ chối hoặc công nhận bất kỳ lợi ích thành viên nào mà chúng tôi hoặc đối tác của chúng tôi kết luận là được chuyển giao, được bán hoặc được trao đổi.
 •  Phối hợp với Takashimaya giải quyết các khiếu nại khách hàng (nếu có).

HỦY TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

Thành Viên được quyền tự mình yêu cầu hủy tư cách Thành Viên bằng cách gửi yêu cầu hoặc thông báo trực tiếp cho chúng tôi. Tại thời điểm được chúng tôi xác nhận tư cách Thành Viên đã hủy, Thành Viên theo đây thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ điểm thưởng do Thành Viên tích lũy cho đến thời điểm gửi yêu cầu hủy sẽ bị xóa bỏ nếu Thành Viên không đến quy đổi theo yêu cầu; hoặc điểm thưởng trong trường hợp không đủ để quy đổi cũng sẽ bị xóa bỏ do tư cách Thành Viên đã hủy.
Chúng tôi có thể hủy điểm thưởng được tích lũy, ngưng hoặc chấm dứt tư cách Thành Viên tại bất kỳ thời điểm nào và có hiệu lực ngay lặp tức bằng một văn bản thông báo cho Thành Viên nếu, chúng tôi cho là, Thành Viên thực hiện (a) những hành vi trái quy định pháp luật hiện hành, (b) lừa đối hoặc lạm dụng, (c) vi phạm các điều khoản và điều kiện này, (d) tham gia lừa dối hoặc lạm dụng ủy thác, sử dụng giải thưởng hoặc thẻ thanh viên và lợi ích thành viên, (e) không thanh toán hóa đơn đúng hạn (nếu có) và (f) trường hợp khác. Chúng tôi cũng được quyền khiếu kiện đối với các hành vi nêu trên. Không nội dung nào trong điều khoản và điều kiện này giới hạn chúng tôi thực hiện bât kỳ quyền pháp lý hoặc quyền đòi công bằng hoặc yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục.

THÔNG BÁO

Takashimaya có thể gửi cho Thành Viên thông báo về thông tin điểm thưởng, quy đổi điểm thưởng, thông tin sản phẩm/ dịch vụ, chương trình khuyến mãi hoặc các hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức tại TTTM Takashimaya. Thông báo có thể được gửi bằng thư điện tử, hoặc qua đường bưu điện, hoặc đăng tải thông tin trên tài khoản của Thành Viên thông qua ứng dụng di động.

BỒI THƯỜNG

Trong trường hợp việc sử dụng Ứng Dụng Di Động này gây thiệt hại cho đến Takashimaya, người sử dụng phải chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại này. Người sử dụng ứng dụng di động đồng ý bồi thường cho Takashimaya cũng như nhân viên, các bên cấp quyền của Takashimaya mất mát, thiệt hại có thể phát sinh do việc đăng nhập và sử dụng ứng dụng di động hoặc vi phạm Chính sách Thành Viên này.

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN TÀI PHÁN

 (a) Chính Sách Thành Viên này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 (b) Nếu bất kỳ phần nào của Chính Sách Thành Viên này bị vô hiệu hoặc không thực hiện được theo quy định pháp luật hiện hành, thì điều khoản đó có thể được thay thế bằng điều khoản có thể thực thi và phù hợp nhất với điều khoản ban đầu, các điều khoản khác của Chính Sách Thành Viên này vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.
 (c) Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Chính Sách Thành Viên này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

THÔNG TIN LIÊN HỆ HỮU ÍCH

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử: cs@takashimaya-vn.com.vn hoặc gọi cho chúng tôi theo số (028) 3821 1819 để giải đáp thắc mắc về hàng hóa hoặc dịch vụ được chúng tôi cung cấp tại Trung Tâm Thương Mại Takashimaya.
CẬP NHẬT VÀO NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2022 VÀ CÓ HIỆU LỰC NGAY LẬP TỨC