Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Nhận ngay phiếu quà tặng trị giá 250.000 VNĐ cho hóa đơn mua sắm từ 2.500.000 VNĐ tại Tầng 3/Receive gift voucher valued at VND 250,000 for every purchase from VND 2,500,000 at level 3

Tháng Tư 12-Tháng Tư 14

ƯU ĐÃI MỪNG LỄ

Nhận ngay phiếu quà tặng trị giá 250.000 VNĐ cho hóa đơn mua sắm từ 2.500.000 VNĐ tại Tầng 3, TTTM Takashimaya (Không áp dụng hóa đơn tại các quầy dịch vụ: Ohashi, Sagawa, Big Mama)

Thời gian: 12 – 14/04/2024

Điều kiện áp dụng:

 • Áp dụng cho hóa đơn mua sắm từ 500.000 vnđ tại, Tầng 3, TTTM Takashimaya (Không áp dụng hóa đơn tại các quầy dịch vụ: Ohashi, Sagawa, Big Mama)
 • Hóa đơn tham gia chương trình không áp dụng trả hàng dưới mọi hình thức
 • Phiếu quà tặng dùng cho lần mua sắm tiếp theo tại Tầng 3 (trừ khu vực sự kiện & các quầy dịch vụ: Ohashi, Sagawa, Big Mama)
 • Được cộng dồn tối đa 03 hóa đơn trong cùng một ngày
 • Mỗi khách hàng được nhận tối đa 05 phiếu quà tặng
 • Không áp dụng cho nhân viên bán hàng tại TTTM Takashimaya
 • Nhận phiếu quà tặng tại Tầng 3, TTTM Takashimaya
 • Số lượng có hạn: 700 phiếu quà tặng

 

HAPPY HOLIDAY

Receive gift voucher valued at VND 250,000 for every purchase from VND 2,500,000 at level 3, Ho Chi Minh City Takashimaya Department Store

Time: 12 – 14 Apr 2024

Terms and conditions:

 • Applied to every purchase from VND 2,500,000 at Level 3, Ho Chi Minh City Takashimaya Department Store (except service counters: Ohashi, Sagawa, Big Mama)
 • This promotion is not eligible for merchandise refund
 • Voucher is valid for next purchase at Level 3 (except Event Hall & service counters: Ohashi, Sagawa, Big Mama)
 • Maximum of 03 accumulated receipts within the same date of purchase
 • Maximum redemption of 05 gift vouchers per customer
 • Not applied to promoters at Ho Chi Minh City Takashimaya Department Store
 • Redemption at Level 3, Ho Chi Minh City Takashimaya Department Store
 • While stock last: 700 pcs

Chi tiết

Bắt đầu:
Tháng Tư 12
Kết thúc:
Tháng Tư 14
Event Category: