Công Ty TNHH Takashimaya Việt Nam (gọi chung “Takashimaya” hoặc “chúng tôi”) cam kết bảo mật thông tin người sử dụng. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này nhằm cung cấp cho người sử dụng biết được chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo mật dữ liệu mà người sử dụng đã cung cấp cho chúng tôi như thế nào, và chính sách này được xây dựng dựa trên quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu cá nhân. Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này trước khi gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi hoặc khi được chúng tôi yêu cầu, để người sử dụng có thể biết và hiểu được mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của người sử dụng. Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể xem xét và cập nhật Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này cho phù hợp với các thay đổi theo luật định. Chúng tôi khuyến khích người dùng kiểm tra trang thông tin này và website của chúng tôi vào từng thời điểm để xem bản cập nhật mới nhất và ngày có hiệu lực.