AURORA – ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT NGÀY HỘI THÀNH VIÊN

Từ 8 – 11/12/2022, giảm 12% tất cả sản phẩm.

Đặc biệt giảm thêm 10% (*) trên tổng hóa đơn cho thành viên Takashimaya trong 3 ngày 09 – 10-11/12/2022 (*) Áp dụng tại cửa hàng Aurora tại tầng 2, Takashimaya và trên Takashimaya online: https://bit.ly/AURORA_MEMBERDAYS