THẺ THÀNH VIÊN

cash smart card

Tích luỹ tại TTTM TAKASHIMAYA

1%
Cho mỗi chi tiêu 20.000 VNĐ tích 200 điểm

Tích Điểm Tại Saigon Centre & Estella PlaceKHÔNG ÁP DỤNG
 

Tích Điểm Bên Ngoài

 

KHÔNG ÁP DỤNG

 

Miễn phí năm đầu (Cấp lại 5,000 VNĐ)
Điểm tích luỹ sẽ bị huỷ nếu khách hàng không phát sinh giao dịch tích luỹ điểm trong vòng 1 năm kể từ ngày giao dịch sau cùng.
Chính sách thành viên