ƯU ĐÃI TỪ VIETCOMBANK

1/ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH CHI TIÊU THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU

Nội dung: Với mỗi 2.500.000 VNĐ chi tiêu bằng thẻ khách hàng nhận được 01 thẻ quà tặng trị giá 200.000 VND

+ Đợt 1: Từ 06/01/2023 đến 22/03/2023

+ Đợt 2: Từ 23/03/2023 đến 06/06/2023
*Đối tượng áp dụng:

Chủ thẻ tín dụng liên kết & thẻ ghi nợ liên kết Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank

Địa điểm khuyến mại: TTTM Takashimaya & Saigon Centre

Điều kiện áp dụng :

 • Áp dụng cho giao dịch chi tiêu thẻ tại EDC của Vietcombank tại TTTM Takashimaya & Saigon Centre và được thực hiện trong ngày khách hàng nhận thưởng.
 • Khách hàng nhận thưởng tại Quầy dịch vụ Vietcombank tại tầng 3 TTTM Takashimaya.
 • Mỗi khách hàng nhận được tối đa 5 thẻ quà tặng mỗi đợt.
 • Số lượng thẻ quà tặng mỗi đợt 1.335 (Tổng cộng: 2.670 thẻ/ 2 đợt)
 • Chương trình kết thúc khi hết thời gian khuyến mại hoặc khi phát hết quà tặng tùy thuộc điều kiện nào đến trước

Áp dụng theo điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình do Vietcombank quy định

2/ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN KHÍCH KHÁCH HÀNG MỞ THẺ

Đối tượng áp dụng: Khách hàng phát hành mới thẻ ghi nợ & thẻ tín dụng liên kết Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank tại quầy dịch vụ của Vietcombank tại tầng 3 TTTM Takashimaya hoặc các CN/PGD của Vietcombank tại TP.HCM

Địa điểm khuyến mại: TTTM Takashimaya & Saigon Centre

Nội dung ưu đãi:

 • Tặng thẻ quà tặng 500.000 VND cho khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng liên kết và chi tiêu thẻ đạt tối thiểu 1.000.000 VNĐ
 • Tặng thẻ quà tặng 500.000 VND cho khách hàng phát hành mới thẻ ghi nợ liên kết và chi tiêu thẻ đạt tối thiểu 2.000.000 VNĐ

Số lượng thẻ quà tặng: 800 thẻ

Điều kiện áp dụng :

 • Thời gian nhận hồ sơ phát hành thẻ: Từ 06/01/2023 hết ngày 06/05/2023
 • Thời gian chi tiêu: Từ 06/01/2023 đến hết ngày 06/06/2023
 • Áp dụng cho giao dịch chi tiêu thẻ tại EDC của Vietcombank tại TTTM Takashimaya & Saigon Centre và được thực hiện trong ngày khách hàng nhận thưởng
 • Khách hàng nhận thưởng tại Quầy dịch vụ Vietcombank tại tầng 3 TTTM Takashimaya
 • Mỗi khách hàng được nhận thưởng 1 lần trong thời gian khuyến mãi
 • Chương trình kết thúc khi hết thời gian khuyến mại hoặc khi phát hết quà tặng tùy thuộc điều kiện nào đến trước.

(***)Áp dụng theo điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình do Vietcombank quy định.