TẶNG VOUCHER ẨM THỰC CỰC ĐÃ

Tặng ngay phiếu quà tặng ẩm thực trị giá 50.000 VNĐ cho hóa đơn từ 500.000 VNĐ tại tầng B2 và cửa hàng TWG tại tầng 2, TTTM Takashimaya.

Điều kiện áp dụng:

  • Phiếu quà tặng được dùng cho lần mua sắm tiếp theo
  • Không áp dụng cho đồ uống có cồn (Trừ bia. Bia áp dụng cho người 18 tuổi trở lên)
  • Được cộng dồn hóa đơn trong cùng ngày
  • Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 phiếu quà tặng
  • Đổi phiếu quà tặng tại tầng B2
  • Không áp dụng cho nhân viên bán hàng tại TTTM Takashimaya
  • Số lương phiếu có hạn: 500 phiếu

Thời gian: 04 – 06/11/2022