FLASH SALE – GIẢM SỐC 70%!

Cơ hội chỉ có 1 lần!

Lễ lớn đến rồi! Đến Superdry sắm đồ thôi!

Đang diễn ra tại khu vực sự kiện

Thời gian: Từ 30/08 – 04/09/2023

Tại Tầng 3, TTTM Takashimaya

Áp dụng cho một số sản phẩm!

Đến và sắm ngay hôm nay!