KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNTHÔNG BÁO KẾT QUẢ BỐC THĂM MAY MẮN – HÈ TẬN HƯỞNG (17-22/07/2020)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỐC THĂM MAY MẮN – HÈ TẬN HƯỞNG (17-22/07/2020)

Image

THÔNG BÁO KẾT QUẢ BỐC THĂM MAY MẮN – HÈ TẬN HƯỞNG (17-22/07/2020)

Takashimaya xin cảm ơn quý thành viên đã mua sắm, chúng tôi xin thông báo kết quả bốc thăm trúng thưởng như sau :

  • 04 Giải Du Lịch, mỗi giải trị giá 40.000.000 VNĐ bằng phiếu quà tặng du lịch của Viettravel

Xin chúc mừng 04 thành viên sau:
1. Trần Thụy Xuân Thảo – Số coupon: 008718
2. Lê Thị Hương – Số coupon 009410
3. Trần Thị Mai Hương – Số coupon 002256
4. Nguyễn Thị Quỳnh Như – Số coupon 002776

  • 02 Giải Mua Sắm, mỗi giải trị giá 20.000.000 VNĐ bằng phiếu quà tặng Takashimaya

Xin chúc mừng 02 thành viên sau :
1. Nguyễn Đăng Khoa – Số coupon 005344
2. Huỳnh Hữu Hoài Nhân – Số coupon 001500

  • 09 Giải Ẩm thực, mỗi giải trị giá 6.237.000 VNĐ bằng phiếu quà tặng bữa tối Buffet tại Hotel Nikko Saigon

Xin chúc mừng 09 thành viên sau:
1. Trương Lê Châu – Số coupon 007705
2. Trần Viên Ngọc Oanh – Số coupon 007321
3. Nguyễn Lê Đại – Số coupon 007908
4. Nguyễn Duy Hạ - Số coupon 007274
5. Văn Thúy Uyên Phi – Số coupon 007946
6. Trần Lê Phương Đào – Số coupon 008213
7. Đặng Nhật Thu – Số coupon 005240
8. Trần Phương Thanh – Số coupon 007898
9. Ngô Phạm Diễm Trang – Số coupon 004792
** Thời gian nhận giải : 23/7 - 31/8/2020 ( 10:00 AM– 6:00 PM )
** Địa điểm nhận giải : Văn phòng Takashimaya, Tầng 6, Tháp 1, Saigon Centre, 65 Lê Lợi. Q.1