KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNMIỄN PHÍ GIỮ XE

MIỄN PHÍ GIỮ XE

Image

MIỄN PHÍ GIỮ XE

THỜI GIAN: 08/03 - 31/03/2020

Saigon Centre sẽ miễn phí giữ xe cho toàn bộ khách hàng từ 08/03/2020 đến 31/03/2020

ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN CHI TIẾT

•             Chương trình áp dụng cho khách hàng ra vào bãi xe trong thời gian từ 17:00 - 22:00 vào từ thứ hai đến thứ sáu, và từ 09:00 – 22:00 từ thứ bảy đến chủ nhật.
•             Khách hàng nhận phiếu giữ xe miễn phí tại tầng 1 Saigon Centre.
•             Khách hàng phải trình thẻ xe trước khi đổi phiếu giữ xe miễn phí. 
•             Mỗi khách hàng chỉ đổi 1 phiếu giữ xe miễn phí cho 1 thẻ xe. 
•             Chương trình không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm trừ phí giữ xe khác.
•             Không áp dụng cộng gộp phiếu giữ xe để thanh toán.
•             Khách hàng sẽ thanh toán phí chênh lệch nếu phí giữ xe cao hơn mức miễn phí được thể hiện trên phiếu. 
•             Khách thuê và nhân viên khách thuê không được tham gia chương trình.
•             Saigon Centre có quyền thay đổi điều kiện và điều khoản của chương trình khi cần.