KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNƯU ĐÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU SAIGON CENTRE - TAKASHIMAYA – VIETCOMBANK (01/06 – 30/06)

ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU SAIGON CENTRE - TAKASHIMAYA – VIETCOMBANK (01/06 – 30/06)

Image

ƯU ĐÃI DÀNH CHO CHỦ THẺ ĐỒNG THƯƠNG HIỆU SAIGON CENTRE - TAKASHIMAYA – VIETCOMBANK (01/06 – 30/06)

Miễn phí phát hành thẻ và miễn phí thường niên năm đầu tiên dành cho các chủ thẻ mới.

Nhân ngay thẻ quà tặng trị giá 500.000 Đồng cho 120 khách hàng đầu tiên phát hành mới thẻ ghi nợ và có ít nhất 01 giao dịch chi tiêu từ 1.000.000 Đồng.

Nhận ngay thẻ quà tặng trị giá 2.000.000 Đồng cho 150 khách hàng đầu tiên phát hành mới thẻ tín dụng và có ít nhất 01 giao dịch chi tiêu từ 2.000.000 Đồng.

Lưu ý:

- Thẻ phải được phát hành vào tháng 6/2017

- Không đươc cộng dồn hóa đơn.

- Chỉ áp dụng cho giao dịch chi tiêu tại POS Vietcombank được đặt tại các địa điểm khuyến mãi.

- Khách hàng nhận Thẻ quà tặng tại Quầy thông tin, Lầu 1 - Saigon Centre.

- Mỗi khách hàng chỉ nhận được tối đa 01 thẻ quà tặng.

- Số lượng quà tặng có hạn.

- Áp dụng các điều kiện và điều khoản. (*)

* Vui lòng tham khảo đầy đủ các điều khoản và điều kiện tại: www.vietcombank.com.vn hoặc đường dây nóng: 1900 5454 13.

Thời gian diễn ra chương trình: 01/06 - 30/06

Địa điểm: TTTM Takashimaya – Saigon Centre

Facebook: https://www.facebook.com/takashimaya.vn/

Miễn phí phát hành thẻ và miễn phí thường niên năm đầu tiên dành cho các chủ thẻ mới.

Nhân ngay thẻ quà tặng trị giá 500.000 Đồng cho 120 khách hàng đầu tiên phát hành mới thẻ ghi nợ và có ít nhất 01 giao dịch chi tiêu từ 1.000.000 Đồng.

Nhận ngay thẻ quà tặng trị giá 2.000.000 Đồng cho 150 khách hàng đầu tiên phát hành mới thẻ tín dụng và có ít nhất 01 giao dịch chi tiêu từ 2.000.000 Đồng.

Lưu ý:

- Thẻ phải được phát hành vào tháng 6/2017

- Không đươc cộng dồn hóa đơn.

- Chỉ áp dụng cho giao dịch chi tiêu tại POS Vietcombank được đặt tại các địa điểm khuyến mãi.

- Khách hàng nhận Thẻ quà tặng tại Quầy thông tin, Lầu 1 - Saigon Centre.

- Mỗi khách hàng chỉ nhận được tối đa 01 thẻ quà tặng.

- Số lượng quà tặng có hạn.

- Áp dụng các điều kiện và điều khoản. (*)

* Vui lòng tham khảo đầy đủ các điều khoản và điều kiện tại: www.vietcombank.com.vn hoặc đường dây nóng: 1900 5454 13.

Thời gian diễn ra chương trình: 01/06 - 30/06

Địa điểm: TTTM Takashimaya – Saigon Centre

Facebook: https://www.facebook.com/takashimaya.vn/