KHUYẾN MÃI & SỰ KIỆNNGÀY ĐỒNG GIÁ CHO CÁC F-ERS - NGÀY THỨ 3 HÀNG THÁNG TẠI FLORMAR

NGÀY ĐỒNG GIÁ CHO CÁC F-ERS - NGÀY THỨ 3 HÀNG THÁNG TẠI FLORMAR

Image

NGÀY ĐỒNG GIÁ CHO CÁC F-ERS - NGÀY THỨ 3 HÀNG THÁNG TẠI FLORMAR

Tháng 7 sẽ là: KEM LÓT TRANG ĐIỂM

Các sản phẩm tham gia đồng giá:

    ILLUMINATING MAKE-UP BASE           429.000VNĐ >> 280.000VNĐ

    DOUBLE RADIANCE                                 429.000VNĐ >> 280.000VNĐ

    CC CREAM                                                  389.000VNĐ >> 280.000VNĐ

    EYES PRIMER                                            219.000VNĐ >> 180.000VNĐ

    LIP PRIMER                                                249.000VNĐ >> 180.000VNĐ

    EYEBROW PRIMER                                  219.000VNĐ >> 180.000VNĐ

Thời gian áp dụng: Thứ 3 hàng tuần,  tháng 7/2017.

Địa điểm mua sắm: Tầng B1

Ghi chú: Không áp dụng đồng thời với chương trình khác.

Tháng 7 sẽ là: KEM LÓT TRANG ĐIỂM

Các sản phẩm tham gia đồng giá:

    ILLUMINATING MAKE-UP BASE           429.000VNĐ >> 280.000VNĐ

    DOUBLE RADIANCE                                 429.000VNĐ >> 280.000VNĐ

    CC CREAM                                                  389.000VNĐ >> 280.000VNĐ

    EYES PRIMER                                            219.000VNĐ >> 180.000VNĐ

    LIP PRIMER                                                249.000VNĐ >> 180.000VNĐ

    EYEBROW PRIMER                                  219.000VNĐ >> 180.000VNĐ

Thời gian áp dụng: Thứ 3 hàng tuần,  tháng 7/2017.

Địa điểm mua sắm: Tầng B1

Ghi chú: Không áp dụng đồng thời với chương trình khác.